Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Up2go montage verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Echter, wij kunnen niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder deze toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@up2go-montage.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Up2go montage verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling.

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen

voeren.

- Om goederen en diensten bij u af te leveren.

- Up2go montage verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,

zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Up2go montage neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Up2go montage) tussen zit. Up2go montage gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Microsoft Outlook

Mobiele telefoon

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Up2go montage bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Als er geen akkoord is bereikt, worden uw gegevens niet langer dan 1 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Up2go montage verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Up2go montage gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor de optimalisatie en veiligheid van onze website en onze bezoekers gebruiken wij Wordfence Security. Deze plaatst een functionele cookie die nodig is om onderscheidt te maken tussen verschillende gebruikers die vanaf hetzelfde internetadres de website bezoeken. Wordfence-cookies voorkomen fraude en verbeteren de beveiliging van de website.

Met Contact Form 7 kan men meerdere contactformulieren beheren en heeft men de mogelijkheid het formulier en de e-mailberichten flexibel met eenvoudige opmaak aan te passen. Het formulier ondersteunt Ajax-submit, CAPTCHA, Akismet-spamfilteren en zo meer.

Voor onze SEO maken we gebruik van Yoast. Yoast gebruikt 'cookies', dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om standaard internetloginformatie en bezoekersgedraginformatie te verzamelen in een anonieme vorm.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@up2go-montage.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Up2go montage neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft deze beveiligd met de huidige gebruikelijke technieken om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Google Analytics

Up2go montage maakt gebruik van Google Analytics.

Google Analytics maakt gebruik van cookies om Up2go montage te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website en dus ook je

IP-adres, wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteiten op te stellen voor Up2go montage en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt en deze zelfs anoniem opslaan.